VZOS

Santpoort is met VZOS volgens wikipedia de oudste en grootste handboogschutterij van Nederland rijk. VZOS is in ieder geval een van de oudste sportverenigingen van de gemeente Velsen. De leden variëren van recreanten tot schutters die er op internationaal niveau toe doen. Maar net als bij andere sporten is niet iedere Santpoorter op de hoogte van het doen en laten van de club.

Het graafwerk van het Noordzeekanaal bracht een hoop mensen uit andere streken naar Santpoort en omgeving en dat zou uiteindelijk leiden tot de stichting van IJmuiden. Een van hen, de heer Manders, had in Brabant handboog geschoten en wist in Santpoort ook een aantal mensen te enthousiasmeren. De materialen werden op verzoek opgestuurd uit Brabant en de de vereniging "Vooruitgang Zij Ons Streven" werd in 1891 een feit.

Eerst werd er geschoten op de Harddraverslaan, die toen nog niet bebouwd was en in het bos van buitenplaats Spaarnberg lag. Mevrouw Wüste, eigenaresse van Spaarnberg  werd de beschermvrouwe van de vereniging. Kort na de eeuwwisseling mocht de kegelbaan van het stationskoffiehuis in Santpoort-Zuid twee keer per week gebruikt worden, tegen betaling van 1,50 gulden. Toen werd de heer Cremer, eigenaar van landhuis Duin en Kruidberg de beschermheer.  De foto van de vier heren is genomen in 1931 ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan. Het jaartal van de foto van het stationskoffiehuis is onbekend.

Bij voldoende deelname start meerdere keren per jaar een lesgroep van nieuwe schutters. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers en ervaren schutters wordt in 12 weken de grondbeginselen van het boogschieten bijgebracht. Na 9 weken beslist u of u door wilt gaan. Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van materiaal van de vereniging. Na de lesperiode kan men definitief lid worden en schaft men eigen materiaal aan. De kosten van een beginnerscursus boogschieten bedragen € 100,- voor volwassenen (vanaf 18 jaar) of € 80,- voor de jeugd.

Naar de website